Välkommen till Absentia Data! Vi utvecklar databaslösningar i Microsoft Access och SQL-server

Berätta mer

Tjänster

Från ax till limpa! Vi hjälper er att utreda era behov av nya databassystem, programmerar dem i Microsoft Access, och sköter sedan det löpande underhållet och vidareutvecklingen under hela systemets livslängd.

Kravspecifikation och databasdesign

Vi analyserar era behov och tar utifrån det fram ett förslag på datamodell och användargränssnitt, samt vid behov hur integrationen med befintliga system ska fungera.

Programmering

Vi bygger upp databasapplikationen med hjälp av Micosoft Access. Som databas använder vi Access inbyggda databasmotor eller SQL Server.

Underhåll

En databasapplikation behöver underhållas och vidareutvecklas i många år framöver. Vi finns alltid till hands när problem eller nya behov uppstår.

Om ni har ett befintligt Accessprogram som behöver vidareutvecklas hjälper vi gärna tilll med det också!

Jörgen Rindstedt

Min styrka ligger i att sätta mig in i kundens problem och i samarbete med denne ta fram lämpliga verktyg för att lösa dessa. Jag har stor erfarenhet av integration mellan olika program och databaser, och har arbetat i stort sett uteslutande med databasprogrammering i Microsoft Access sedan slutet av 1990-talet.

Jag har fil kand i fysik och har tidigare undervisat i fysik, matematik och data i åtta år (1988-1996).


Jörgen Rindstedt, Absentia datas ägare och grundare.

Tidigare projekt

Ett axplock av de projekt vi tidigare utvecklat åt våra kunder.

Personliga assistenter, databas

Personalsystem för personliga assistenter och brukare...

Schema, databas

... med schemaläggning

Kemisk analys, databas

Analysstöd för kemisk analys

Samfund, databas

Databas för bidragshantering

XML, databas, Access

Virkesdatabas med XML (Papinet)

Fastigheter, databas

Vägföreningsdatabas

Närvarosystemet Presentia Sfinx

 

Närvarohantering SFI

Presentia Sfinx är ett egenutvecklat närvarohanteringssystem för SFI (Svenska för invandrare). Programmet innehåller moduler för rapportering av elevernas närvaro till kommunen och SCB.

Kontakta oss gärna för en demonstration av systemet.

Kontakta oss

Ring eller maila oss för en förutsättningslös diskussion kring era behov av databasutveckling!

 

TELEFON

070-783 86 18

ADRESS

Hesselmans väg 14
752 63 Uppsala